Psychologen & psychotherapeuten

De psychologen bij PPBA hebben ruime ervaring in de psychologische eerste- en tweedelijns hulpverlening en beschikken uiteraard over de benodigde registraties zodat cliënten in aanmerking kunnen komen voor vergoeding door hun zorgverzekeraar. Kenmerkend voor onze psychologen is dat zij menselijke betrokkenheid combineren met vakbekwaamheid op een onafhankelijke, heldere en integere wijze. Bij PPBA vindt u een therapeut, die aan u denkt en met u meevoelt.  U kunt bij PPBA terecht met diverse vragen, problemen of psychische klachten.

Om kundig, helder en uptodate te blijven ten aanzien van de behandelingen die wij uitvoeren, nemen alle psychologen van PPBA deel aan intervisie-bijeenkomsten met collega psychologen, interdisciplinaire overleggen met bijvoorbeeld huisartsen, psychiater en POH-GGz.

Ook is er multidisciplinair overleg alle psychologen van Praktijk Het Groene Huis, onder voorzitterschap van psychiater Gerda Assen. Deze bijeenkomsten zijn ook verplicht in het kader van herregistratie en om contracten met zorgverzekeraars te kunnen afsluiten.

PPBA werkt samen met Psychotherapiepraktijk Warlich in Praktijk Het Groene Huis en de praktijk van Thomas Kirst.

sinds de start in 2004 hebben voor PPBA gewerkt:
Simone Alberink, als praktijkhouder en Eerstelijnspsycholoog 2004 tot 2011
Petra Lenssen, als eerstelijnspsycholoog 2005 tot 2009
Anjo Stevens, als KP/Pt 2009 tot 2014
Astrid Wenstedt, als KP/Pt 2010 tot 2014
Helen de Vries als eerstelijnspsycholoog 2014 tot 2015
en Nathalie Ooteman als secretaresse 2013 heden