Wettelijke regels

Beroepsgeheim

Psychologen hebben een beroepsgeheim. Dat betekent dat wij verplicht zijn tot geheimhouding en alle gegevens over u vertrouwelijk zullen behandelen. Dit is conform de beroepscode en de eisen die de wet BIG aan ons stelt. Door de contracten die wij hebben met zorgverzekeraars, kan het voorkomen dat zorgverzekeraars inzage in dossiers wensen. Dit kan uitsluitend gebeuren na uw schriftelijke toestemming.

Vanaf 2014 is de controle op behandelaars en behandelingen door de zorgverzekeraars vergroot. Hierbij wordt gebuikt gemaakt van uw persoonlijke informatie, betreffende diagnoses, testresultaten en persoonsgegevens. Wij willen u wijzen op uw privacy via de folder van de KDVP (Privacybrochure voor clienten). Ook op de site van de contractvrije psychologen kunt u informatie vinden over uw privacy.

De psychologen binnen PPBA voldoen namelijk aan de noodzakelijke registraties om u te kunnen helpen en om vergoed te worden door uw zorgverzekeraar. Die registraties waarborgen uw privacy middels beroepsethiek. Het systeem van vergoedingen is geregeld strijdig met of ondermijnt echter die beroepsethiek.

Op de gekoppelde pagina’s kunt U meer lezen over de verschillende registraties. Er zijn zeer veel registraties en verenigingen in Nederland. Van belang voor de kwaliteit in het algemeen zijn beroepsverenigingen, die werken volgens de richtlijnen van het Minsterie van Volksgezondheid, zoals het NIP en de LVVP. De naleving van de BIG-registratie wordt door het Ministerie zelf gedaan. Naast de beroepsverenigingen zijn er nog vele verenigingen, die een bepaalde therapeutische stroming vertegenwoordigen en de stroming proberen te waarborgen, door eisen te stellen aan bijscholing en nascholing.

Vanwege de eisen die de zorgverzekeraars aan de kwaliteit van ons als behandelaar stellen, vragen wij u geregeld formulieren in te vullen over uw functioneren of om psychologische tests te maken, zodat wij een beter beeld van u kunnen krijgen. In het kader van het aanleren van nieuwe technieken en therapievormen kan het ook voorkomen dat uw psycholoog uw toestemming vraagt om een of meerdere sessies op tape op te nemen of te filmen. Indien u dit niet wenst, hoeft u hier niet aan mee te werken.