Klachtenprocedure

 

Wanneer u klachten heeft over uw behandelend psycholoog, bespreek die klachten dan in eerste instantie met uw eigen psycholoog. Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw klacht bij de praktijkhouders voorleggen. Indien dat niet kan of wij komen er samen niet uit, neem dan contact op met het NIP, de LVVP of de NVP. Het College van Toezicht verzorgt de toetsing van het al dan niet overschrijden van de beroepscode door de behandelaar.

Tot 1.1.2019:

Via de website van het NIP kunt u lezen hoe een dergelijke klachtenprocedure gestart kan worden. Sinds 1 januari 2017 zijn wij wettelijk verplicht een klachtenfunctionaris te hebben. Hiervoor zijn wij via het NIP aangesloten bij P3NL, 030-8201595. Nadere informatie volgt op korte termijn.

Vanaf 1.1.2019:

Vanaf 1 januari 2019 gebruiken wij de klachtenfunctionaris van de LVVP.