Klachtenprocedure

 

Wanneer u klachten heeft over uw behandelend psycholoog, bespreek die klachten dan in eerste instantie met uw eigen psycholoog. Als u er samen niet uitkomt, neem dan contact op met de LVVP.

Vanaf 1 januari 2019 gebruiken wij de klachtenfunctionaris van de LVVP.