Werkwijze Eerstelijn BGGGZ

In het eerste gesprek, het intakegesprek,  legt u uw situatie, vraag of probleem voor. Aan het eind van het intakegesprek wordt ingeschat of u aan het juiste adres bent, soms is er een tweede gesprek noodzakelijk. Als u met PPBA verder wilt gaan, wordt er direct een vervolgafspraak met u gemaakt. Meestal wordt ook gebruik gemaakt van psychologische tests. Daardoor krijgt de psycholoog meer informatie over uw functioneren. Hoe komt het dat u er niet op eigen kracht uitkomt? Welke persoonlijke capaciteiten kunnen u helpen?

U kunt samen met uw eigen psycholoog uw klachten (of soms symptomen) onderzoeken. Ook wordt u daarbij gevraagd om thuis huiswerkoefeningen te doen.

Wanneer de diagnose is gesteld, maakt de psycholoog een behandelplan, legt dit aan u voor en vraagt u dit bij akkoord te ondertekenen. Daarna start de behandeling. In dit behandelplan wordt vermeld, wat er met u aan de hand is en op welke manier, welke behandelmethodes er zullen worden gebruikt en met welk doel, om u weer zelfstandig en met plezier of acceptatie van uw situatie te kunnen laten leven. Aan het einde van de behandeling volgt een evaluatie.

Soms gebeurt het dat wij toch adviseren meer gespecialiseerde hulpverlening in te schakelen. Indien u andere hulp nodig heeft dan binnen onze praktijk haalbaar is, wordt ook dit uitvoerig met u besproken en wordt in overleg met u gezocht naar de meest geschikte vorm van hulp.