Groepstherapie

Vanaf het najaar 2013 verzorgen wij een doorlopende psychodynamische groepstherapie samen met collega drs. Thomas Kirst, GZ-psycholoog BIG en Psychotherapeut BIG.

Groepspsychotherapie is zinvol, indien u al meerdere behandelingen heeft ondergaan met onvoldoende effect. Een groep kan u namelijk in een veilige setting leren om op een andere, nieuwe, soms kwetsbare manier om te gaan met uzelf.

De huidige  groep vindt plaats op dinsdagnamiddag van 17.30 uur tot 19.00 uur. Aanvullende informatie kunt u ook vinden in de: Folder groep.

Kosten voor deelname aan de groep zijn € 50,00 per bijeenkomst van anderhalf uur. Indien u psychische stoornissen heeft, kunt u in aanmerking komen voor vergoeding via de zorgverzekeraar.