Nieuws

Waarneming tijdens afwezigheid

Voor spoedgevallen en crisis neemt Merel Marijn Warlich, tel.nr. :0610624422, waar tijdens kantoortijden. ‘s Avonds en in het weekend moet u contact opnemen met de huisarts of de huisartsenpost.

Nieuwe locatie

Sinds 1 juli 2019 heeft de praktijk haar deuren in Oosterbeek: St. Bernulphusstraat 13a geopend.

Vanaf 1 juli 2019 ben ik in Oosterbeek een samenwerking aangegaan met mw. ir. drs. Merel Marijn Warlich-Smits, Psychotherapeut BIG en GZ-Psycholoog. Via de website psywb.nl kunt u vanaf 1 juli aanvullende informatie over onze praktijk vinden.

Telefoonnummer

06 2484 2242

Crisis

In geval van crisis buiten kantooruren verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartenpost via telefoonnummer: 0900 – 1598.

Wachttijden per 11 september 2019

Wachttijd tot eerste gesprek: de wachttijd bedraagt ongeveer vier maanden.
Wachttijd tot behandeling na eerste gesprek: 0 weken
(onafhankelijk van hoofddiagnose en onafhankelijk van verzekeraar)
wachttijd individuele, groep en relatie therapie zijn even lang.