Visitatie / Kwaliteitsregister

In het najaar van 2019 is de visitatie bij de LVVP gepland.

In 2020 wordt  het lidmaatschap van de NVP wederom aangevraagd en danzal ook toelating  tot het kwaliteitsregister worden aangevraagd.