NIP

Het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen, is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden. U herkent NIP-leden aan het keurmerk

(SPECIALIST) REGISTER PSYCHOLOOG NIP.

Logo_NIP_Registerpsycholoog_PMS

De psychologen bij PPBA dragen dit keurmerk en dienen zich te houden aan de beroepscode die het NIP uitdraagt. Deze beroepscode is gebaseerd op de principes integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Ook het beroepsgeheim en dossiervoering is binnen deze beroepscode geregeld. Voor meer informatie over het NIP en de beroepscode kunt u kijken op www.psynip.nl