BIG Register

 

De Wet BIG, Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in dit register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel Gezondheidszorgpsycholoog BIG (GZ-psycholoog), Psychotherapeut BIG of Klinisch Psycholoog BIG voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. Deze titel geeft aan dat de drager deskundig wordt geacht.

De Gezondheidszorgpsycholoog BIG is een generalistisch opgeleid psycholoog.

De Psychotherapeut BIG is een specialist die zich specifiek richt op de psychotherapeutische behandeling voor de complexere en meer in de persoonlijkheid van de patiënt gewortelde problematiek. De psychotherapeut hanteert verschillende methodieken, kan persoons- maar ook klachtgericht werken en werkt vanuit het perspectief van het individu maar ook van zijn leefomgeving, zoals werk en gezin.