Werkwijze

 

Aanmelden

U kunt zich telefonisch aanmelden dinsdag, woensdag en donderdag tussen 16.00 en 16.30 uur (tel 06 2484 2242), of  via deze website. Na uw aanmelding proberen wij binnen vijf werkdagen contact met u op te nemen.

Om voor vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig. Meestal krijgt u die van uw huisarts; van een andere arts (bedrijfsarts) of GGZ-instelling is ook mogelijk.

Op de verwijsbrief moeten staan:
1. uw Naam, adres, BSN en geboortedatum en zorgverzekering;
2. verwijzing met vermoeden van DSM-stoornis;
3. S-GGZ;
4. en een datum, die eerder is dan de datum van de intake;
5. en de naam en handtekening en AGB-code van uw verwijzer.
.
Bij uw eerste afspraak, de intake, vragen wij u naast de verwijsbrief van de huisarts voor specialistische GGZ of psychotherapie, een identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en een verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis) mee te nemen.

Intake 

De intake bestaat uit een gesprek van ongeveer een uur waarin wij met elkaar kennismaken en uw klachten en problemen in kaart brengen. Daarna vragen wij u een aantal vragenlijsten in onze praktijk in te vullen. Deze vragenlijsten worden in het tweede gesprek besproken. Vervolgens nemen wij uw levensloop met u door en stellen een diagnose en maken samen met u een behandelplan op. Wij proberen u snel te helpen op basis van gedegen informatie.

Behandelplan

In het behandelplan stellen wij samen met u de doelen vast die u wilt bereiken. Hierna kan de therapie beginnen. Hoe lang de behandeling gaat duren is afhankelijk van uw problematiek. Het behandelplan wordt in de brief aan de huisarts vermeld.

Therapie

De therapiesessies vinden eens per week of per twee weken in onze praktijk plaats.  Naast individuele therapie, partner- en gezinstherapie hebben we de mogelijkheid voor groepspsychotherapie. Samen met u wordt gekeken wat bij u past en wat bij u werkzaam zal zijn. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie mogelijk. Ook EMDR en mindfulness behoren tot de mogelijkheden.

Naast psychotherapie kunnen indien nodig medicijnen voorgeschreven worden bij mw. dr. G.P.M. Assen, psychiater/psychotherapeut.